Chương trình đào tạo ngày 17 tháng 01 năm 2022 vào ngày thứ 2 đầu tuần với mục đích thúc đẩy khả năng tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xây dựng môi trường thân thiện, thúc đẩy khả năng xây dựng và khai thác các mối quan hệ giúp các nhân viên kinh doanh tự tin hơn trong công việc, nội dung chương trình gồm có 2 nội dung chính như sau:

I. Khen thưởng nhân viên kinh doanh xuất sắc đạt được thành tích:

Chuyên mục khen thưởng nhân viên kinh doanh đạt trong tuần qua đã xuất sắc giao dịch thành công nhằm tuyên dương và trao thưởng để khích lệ tinh thần các cá nhân đã có thành tốt đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của công ty và đồng thời cũng là một lời tri ân từ Ban Giám đốc đến cá nhân và đoàn thể nhân viên BĐS Kim Cương Group, ngoài ra nâng cao tinh thần cho các bạn nhân viên kinh doanh khác thêm động lực để thúc đẩy và phát triển bản thân hơn nữa.


Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc trao tặng và khen thưởng cho nhân viên kinh doanh xuất sắc Trần Thị Thu Trang.


Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc trao tặng và khen thưởng cho nhân viên kinh doanh xuất sắc Lê Thị Hiền.


Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc trao tặng và khen thưởng cho nhân viên kinh doanh xuất sắc Phạm Văn Tiếp.


Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc trao tặng và khen thưởng cho nhân viên kinh doanh xuất sắc Phạm Văn Dương.

II. Chương trình đào tạo kỹ năng phán đoán định hướng tương lai.

Chương trình đào tạo kỹ năng cùng Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc kỹ năng phán đoán định hướng tương lai đến đoàn thể BĐS Kim Cương để cùng nhau phát triển và tiến bước thúc đẩy thành công trong năm Nhâm Dần 2022.

Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc chia sẽ kỹ năng phán đoán định hướng tương lai

Kết thúc chương trình đào tạo kĩ năng giúp các nhân viên kinh doanh tự tin ứng xử trong mọi tình huống , vận dụng tất cả khả năng của bạn thân để thành công trong mọi giao dịch và kết thúc chương trình đào tạo ngày 17/01/2022 vào thứ 2 đầu tuần dành cho nhân viên kinh doanh tại Công ty CP TM-DV BĐS Kim Cương.