Becamex Bình Phước Giai Đoạn III
Vị trí: Quốc Lộ 14
Diện tích: 5x25, 5x30, 5x40, 12x30

Becamex Bình Phước Giai Đoạn II
Vị trí: Quốc Lộ 14
Diện tích: 5x25, 5x30, 5x40, 12x30

Becamex Bình Phước Giai Đoạn I
Vị trí: Quốc Lộ 14
Diện tích: 5x25, 5x30, 5x40, 12x30

Trang chủ2023-10-25T01:25:28+07:00

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

DỰ ÁN
ĐANG TRIỂN KHAI

VIDEO

TIN TỨC

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU