Chương trình đào tạo ngày 13 tháng 12 năm 2021 vào ngày thứ 2 đầu tuần với mục đích thúc đẩy khả năng tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xây dựng môi trường thân thiện, thúc đẩy khả năng tạo dựng và khai thác các mối quan hệ giúp các nhân viên kinh doanh tự tin hơn trong công việc, nội dung chương trình gồm có 3 nội dung chính như sau:

I. Khen thưởng xuất sắc đạt được thành tích:

Khen thưởng nhân viên kinh doanh đạt trong tuần qua đã xuất sắc giao dịch thành công nhằm tuyên dương và trao thưởng để khích lệ tinh thần các cá nhân đã có thành tốt đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của công ty và đồng thời cũng là một lời tri ân từ Ban Giám đốc đến đoàn thể nhân viên BĐS Kim Cương Group, ngoài ra nâng cao tinh thần cho các bạn nhân viên sale khác thêm động lực để thúc đẩy và phát triển bản thân hơn nữa.


Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc trao tặng và khen thưởng cho Trưởng phòng kinh doanh 1 Phạm Minh Thiếp.


Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc trao tặng và khen thưởng cho nhân viên kinh doanh xuất sắc Phạm Văn Dương.

Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc trao tặng và khen thưởng cho nhân viên kinh doanh xuất sắc Nguyễn Ngọc Đức.


Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc trao tặng và khen thưởng cho nhân viên kinh doanh xuất sắc Lê Đình Việt.Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc trao tặng và khen thưởng cho nhân viên kinh doanh xuất sắc Nguyễn Văn Lưu.


Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc trao tặng và khen thưởng cho Trưởng phòng kinh doanh 3 Phạm Văn Công (Best seller).

II. Chương trình đào tạo kĩ năng ứng xử trong mọi tình huống và vận dụng kĩ năng kim tứ đồ.

Kết thúc chương trình trao giải là đến với chương trình đào tạo kĩ năng ứng xử trong mọi tình huống và vận dụng kĩ năng kim tứ đồ giúp vận dụng kĩ năng tư duy , kĩ năng học tập để học hỏi phát triển cùng nhau từ Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc chia sẽ giúp các nhân viên kinh doanh mở rộng kiến thức phát triển bản thân.


Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc chia sẽ kĩ năng áp dụng kim tứ đồ vào cuộc sống, kinh doanh, giao tiếp.

Sau khi chia sẽ kĩ năng áp dụng kim tứ đồ là cùng nhau ngồi lại để chia sẽ các kĩ năng học tập của bản thân mọi nhân viên kinh doanh để cùng nhau học hỏi và đúc kết lại giúp mở mang kiến thức cho tất cả nhân viên kinh doanh.


Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc cùng các nhân viên kinh doanh cùng nhau chia sẽ kĩ năng học hỏi của bản thân.

Kết thúc chương trình đào tạo kĩ năng giúp các nhân viên kinh doanh tự tin ứng xử trong mọi tình huống , vận dụng tất cả khả năng của bạn thân để thành công trong mọi giao dịch và kết thúc chương trình đào tạo ngày 13/12/2021 vào thứ 2 đầu tuần dành cho nhân viên kinh doanh tại Công ty CP TM-DV BĐS Kim Cương.