Chương trình đào tạo ngày 10 tháng 01 năm 2022 vào ngày thứ 2 đầu tuần với mục đích thúc đẩy khả năng tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xây dựng môi trường thân thiện, thúc đẩy khả năng xây dựng và khai thác các mối quan hệ giúp các nhân viên kinh doanh tự tin hơn trong công việc, nội dung chương trình gồm có 3 nội dung chính như sau:

I. Khen thưởng nhân viên kinh doanh xuất sắc đạt được thành tích:

Chuyên mục khen thưởng nhân viên kinh doanh đạt trong tuần qua đã xuất sắc giao dịch thành công nhằm tuyên dương và trao thưởng để khích lệ tinh thần các cá nhân đã có thành tốt đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của công ty và đồng thời cũng là một lời tri ân từ Ban Giám đốc đến cá nhân và đoàn thể nhân viên BĐS Kim Cương Group, ngoài ra nâng cao tinh thần cho các bạn nhân viên kinh doanh khác thêm động lực để thúc đẩy và phát triển bản thân hơn nữa.

Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc trao tặng và khen thưởng cho nhân viên kinh doanh xuất sắc Phạm Văn Tiếp.


Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc trao tặng và khen thưởng cho nhân viên kinh doanh xuất sắc Nguyễn Xuân Bắc.


Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc trao tặng và khen thưởng cho cặp đôi nhân viên kinh doanh xuất sắc Trương Thị Huế và Trưởng Phòng Kinh Doanh 1 – Phạm Minh Thiếp.


Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc trao tặng và khen thưởng cho nhân viên kinh doanh xuất sắc Bùi Thị Thắm (Trưởng nhóm phòng kinh doanh 3).


Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc trao tặng và khen thưởng cho nhân viên kinh doanh xuất sắc Phạm Văn Công ( Trưởng phòng kinh doanh 3).

II. Tổng kết cùng các trưởng nhóm, trưởng phòng kinh doanh:

Sau chương trình trao thưởng chính là chuyên mục tổng kết tất cả cùng các trưởng nhóm, trưởng phòng cùng ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc và đoàn thể nhân viên BĐS Kim Cương Group để cùng nhau đoàn kết và vững bước thành công hơn trong năm 2022.

Trưởng phòng kinh doanh 3 – Phạm Văn Công (Best Seller) chia sẽ quãng thời gian gắn bó cùng BĐS Kim Cương.

Trưởng phòng kinh doanh 1 – Phạm Minh Thiếp chia sẽ quãng thời gian gắn bó cùng BĐS Kim Cương.


Trưởng nhóm một phòng kinh doanh 3 – Bùi Thị Thắm chia sẽ quãng thời gian gắn bó cùng BĐS Kim Cương.


Trưởng nhóm một phòng kinh doanh 1 – Phạm Văn Dương chia sẽ quãng thời gian gắn bó cùng BĐS Kim Cương.

Trưởng nhóm hai phòng kinh doanh 1 – Đặng Thị Lợi chia sẽ quãng thời gian gắn bó cùng BĐS Kim Cương.

III. Chuyên mục đào tạo kỹ năng lựa chọn dự định và tương lai cho bản thân:

Kết thúc chương trình trao trưởng và tổng kết cũng là lúc đến với chương trình đào tạo kỹ năng cùng Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc kỹ năng lựa chọn khả năng cho tương lai đến đoàn thể BĐS Kim Cương để cùng nhau phát triển lớn mạnh hơn.


Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc chia sẽ kỹ năng nắm bắt lựa chọn thành công trong tương lai.

Kết thúc chương trình đào tạo kĩ năng giúp các nhân viên kinh doanh tự tin ứng xử trong mọi tình huống , vận dụng tất cả khả năng của bạn thân để thành công trong mọi giao dịch và kết thúc chương trình đào tạo ngày 10/01/2022 vào thứ 2 đầu tuần dành cho nhân viên kinh doanh tại Công ty CP TM-DV BĐS Kim Cương.