Chương trình đào tạo ngày 27 tháng 12 năm 2021 vào ngày thứ 2 đầu tuần với mục đích thúc đẩy khả năng tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xây dựng môi trường thân thiện, thúc đẩy khả năng xây dựng và khai thác các mối quan hệ giúp các nhân viên kinh doanh tự tin hơn trong công việc, nội dung chương trình gồm có 2 nội dung chính như sau:

I. Khen thưởng xuất sắc đạt được thành tích:

Khen thưởng nhân viên kinh doanh đạt trong tuần qua đã xuất sắc giao dịch thành công nhằm tuyên dương và trao thưởng để khích lệ tinh thần các cá nhân đã có thành tốt đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của công ty và đồng thời cũng là một lời tri ân từ Ban Giám đốc đến cá nhân và đoàn thể nhân viên BĐS Kim Cương Group, ngoài ra nâng cao tinh thần cho các bạn nhân viên kinh doanh khác thêm động lực để thúc đẩy và phát triển bản thân hơn nữa.

Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc trao tặng và khen thưởng cho nhân viên kinh doanh xuất sắc Phạm Văn Dương (Trưởng nhóm phòng kinh doanh 1).

Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc trao tặng và khen thưởng cho nhân viên kinh doanh xuất sắc Bùi Thị Thắm (Trưởng nhóm phòng kinh doanh 3).


Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc trao tặng và khen thưởng cho nhân viên kinh doanh xuất sắc Lê Thị Ngọc Minh.

II. Chương trình đào tạo phát triển suy nghĩ.

Kết thúc chuyên mục khen thưởng là đến với nội dung chương trình đào tạo phát triển suy nghĩ từ Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc giúp bản thân những nhân viên kinh doanh phát triển bản thân hơn nữa và tìm thấy chìa khóa để nắm bắt thành công.

Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc chia sẽ kỹ năng phát triển tư duy từ những môi trường xung quanh.

Sau khi kết thúc chương đào tạo kỹ năng thì cũng là lúc Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc và toàn thể nhân viên BĐS Kim Cương Group cùng nhau ngồi lại và tổng kết những gì đã qua trong năm 2021 và cùng nhau phấn đấu phát triển mạnh mẽ hơn trong năm 2022.

 Ông Phạm Văn Hiệu – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc và toàn thể nhân viên kinh doanh BĐS Kim Cương Group cùng nhau tổng kết những gì vừa qua trong năm 2021.

Kết thúc chương trình đào tạo kĩ năng giúp các nhân viên kinh doanh tự tin ứng xử trong mọi tình huống , vận dụng tất cả khả năng của bạn thân để thành công trong mọi giao dịch và kết thúc chương trình đào tạo ngày 27/12/2021 vào thứ 2 đầu tuần dành cho nhân viên kinh doanh tại Công ty CP TM-DV BĐS Kim Cương.